dimecres, 28 d’octubre de 2015

El diari d'aprenentatge


L'avaluació ha de ser un diàleg obert entre alumnes i professors que ha de tindre com objectiu millorar a l'estudiant i al docent. Ha de ser un diàleg obert entre alumnes i alumnes, alumnes i professors i entre professors. En aquest sentit el diari d'aprenentatge és una excel·lent eina per a fomentar aquest diàleg.

El diari d'aprenentatge és un diari que va elaborant l'alumnat on va expressant amb les seues paraules el que va aprenent, les impressions del procés d'aprenentatge i les dificultats que va trobant.

El diari es pot fer de moltes maneres. Així, es poden utilitzar els últims 5 o 10 minuts de cada classe o d'alguna classe al llarg de la setmana per a que cada alumne reflexione i escriga amb les seues paraules i el que li ha paregut la classe. Després alguns d'ells ho llegeixen en veu alta i entre tota la classe es comenta si es pot millorar la redacció, si el que ho ha llegit té els conceptes clar o es comenten aspectes generals de la classe que poden millorar.

També es pot fer un diari a través del bloc o portafoli de cada alumne, que es com estan treballant els alumnes de 3r d'ESO que tinc aquest curs i que fan el diari de manera voluntària. Després parlaré més d'açò en l'apartat de l'avaluació.
De qualsevol manera que es faja el diari el que importa és que és un magnífic instrument tant d'autoregulació de l'alumne com per a que el professor prenga decisions quan les coses no va bé.

Un alumne que li coste escriure el que hauria d'haver aprés ha d'adonar-se de que alguna cosa està fallant i ha de buscar mesures per a millorar. La primera pot ser parlar amb els professor.


Un professor rep molta informació a través dels diaris d'aprenentatge i això li permet actuar sobre els alumnes quan observa que hi ha coses que no han aprés com ell pensava o sobre la manera de fer les classes. Vaig a posar alguns exemples de com el diari dels alumnes és un instrument de millora per als alumnes i el professor.En classe vam fer un experiment anomenat la torre de colors, en que amb aigua, oli, alcohol i colorant alimentari construeixen una torre de tres colors. Óscar escriu açò en el seu bloc:
El título de este es una torre de colores, así que ya te imaginas de que tratara este trabajo.Esta prueba consiste en saber que dos propiedades de esta. Hay que averiguar que líquido (agua, aceite y alcohol) tiene menos densidad, el cual hará que quede abajo de estos. 
A partir del que ell escriu veig clar que no entén que els líquids més densos queden baix i els menys densos dalt. Així que li escric un xicotet comentari en el seu bloc i en la propera classe li ho comente. Per tant, a mi m'ha permés com a professor corregir un problema que té un alumne abans d'un examen i a ell li permet millorar.


També serveix per a veure quines coses van bé i quines van malament. Lorena escriu:
Les classes de Física i Química em pareixen molt divertides, per que anem al laboratori i m'agrada molt fer experiments, la nostra classe no ha anat mai al laboratori, en 1º d'ESO per que érem 36 alumnes en classe i fèiem molt soroll, i en 2º d'ESO per que vam provar anar al laboratori de ciències però n'hi havien alumnes que no ens deixaven fer les pràctiques.Per a mi l'opinió de Lorena és molt valuosa perquè veig que si augmente el nombre de pràctiques que tenia aquest trimestre preparades per a aquesta classe que no té massa experiència en el laboratori segurament van a gaudir més de la física i química i és més fàcil que acaben assolint els conceptes fonamentals d'aquesta matèria. L'entrada de Lorena em permet parlar amb el grup sobre si l'opinió és general i resulta que sí. Per tant, cada setmana encara que siga una pràctica xicoteta i el programa indique coses més xicotetes anem a fer alguna cosa en el laboratori.En física i química fem un projecte i si en una classe és important fer un diari, en el projecte ho veig decisiu. Dins del projecte, que es sobre contaminació atmosfèrica açò és el que opina Elena.
Tengo que decir la verdad ha costado mucho no por el simple hecho de buscar información sino de adaptarlo a mis palabra me costo como 4 horas en hacerlo pero al menos ahora entiendo mejor porque pasan tantas cosas contraproducentes con el mundo. Tendríamos que cuidarlo mejor porque sino viviremos en un mundo asqueroso.
I açò escriu Vera.
Aquest treball he de reconèixer que al menys  a mi, m'ha costat prou, i li he tirat bastant de temps, tant per a reunir la informació, pegar-la a la taula, traure un text resumint cada apartat, i a més parlar-ho i decidir-nos amb les meues companyes de grup. Però crec que ens servirà de molt per a conscienciar-nos de l'actualitat al nostre planeta, i el que li estem causant. També convide qui llegeixca el meu blog, que recapacite de tot lo que ocorre avui en dia, i que pense en què podríem fer tots per a millorar la situació, perquè despès de tot, tan sols tenim la Terra per a viure.

Després de llegir a Vera i a Elena entre altres el que veig és que igual he plantejat un treball massa complex per a ells. Que segurament ho haguera tingut que reduir i demanar-los menys cada trimestre perquè no estan acostumats a redactar en equip i a expressar-se amb les seues paraules. La decisió que he pres és que vaig a simplificar el treball que està previst per al segon i el tercer trimestre després de llegir les impressions de l'alumnat.
Podria posar moltes més exemples de diaris, però crec que amb aquestos he exposat les idees bàsiques de per a que serveixen.

Es pot donar molta llibertat per a fer un diari o fer que s'incloguen coses concretes. Per exemple, en els diaris que faig amb els de primer de batxillerat, a banda de demanar que comenten el que van aprenent o de les seues opinions de la classe els demane que analitzen un exercici. Per açò els done un guió, que és el següent:


Exercici proposat.
Què me pregunta l'exercici?
Què he de saber per resoldre aquest exercici?
Sé fer un esquema de l'exercici?
Quins passos he de seguir per resoldre l'exercici?
Quin resultat espere d'aquest exercici? (Fes una estimació dels possibles resultats que esperes de l'exercici abans de fer cap càlcul)
Una vegada he intentat fer l'exercici, què és el que més m'ha costat?
El resultat de l'exercici està d'acord amb l'esperat? Quines conclusions obtinc d'això?

 

Respecte a l'avaluació, queda clar que el diari és molt important per a fer una bona avaluació formativa, però també és important destacar com es fa l'avaluació sumativa.
Ací tinc una matriu d'avaluació que vaig utilitzar fa 5 anys en els que ells anaven treballant amb grups. Encara que l'estil de la redacció considere que no és la millor, perquè està massa dirigit cap a l'alumne i hauria de ser més neutre, ací hi ha una mostra de que se li demana a l'alumne i com puntuar-lo.

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
Anàlisi del procés d'aprenentatge
Molt bo. Expliques amb molta claredat que has aprés, els dubtes que tens i indiques com pots superar eixos dubtes.
Bo. Expliques amb molta claredat que has aprés, els dubtes que tens.
Correcte. Expliques de manera poc clara el que has aprés i no queda clar quins dubtes tens.
Sense anàlisi d'aquest punt.
Anàlisi dels treballs en grup
Contestes amb molta claredat a les preguntes que se te fan en l'apartat sobre com has d'elaborar el diari i eres sempre respectuós amb els teus companys/es.
Fas tots els anàlisis dels grups i companys amb els que has participat.
Contestes amb claredat a la majoria de les preguntes que se te fan en l'apartat sobre com has d'elaborar el diari i eres sempre respectuós amb els teus companys/es.
Fas la majoria dels anàlisis dels grups i companys amb els que has participat.
Fas un anàlisi molt pobre dels treballs en grup, ja siga perquè contestes de manera fluixa a les preguntes que te fan en l'apartat sobre com has d'elaborar el diari o perquè no eres respectuós amb els teus companys/es o fas l'anàlisi de molt pocs dels teus companys o te deixes moltes preguntes sense contestar.
Sense anàlisi d'aquest punt.
Anàlisi de la metodologia emprada
Un anàlisis molt ben fet sobre cada activitat realitzada i amb propostes de millora d'algunes activitats ben explicades.
Un anàlisis ben fet sobre cada activitat realitzada .
Un anàlisi molt pobre sobre aquest punt.
Sense anàlisi d'aquest punt.
Un altre exemple de com puntuar el diari és com integrar el diari dins d'una matriu d'avaluació. En una webquest que vaig preparar fa anys per a 1r de batxillerat, el diari es puntua en l'apartat que diu Avaluació crítica de l'activitat.Aquest curs quan un alumne fa el diari, en 3r d'ESO, que és voluntari, guanya punts que després pot convertir en nota o en més oportunitats per aprovar. A més, si fa el diari guanya el que anomenem un superpoder. Hi ha diferents superpoders que poden guanyar. Per fer el diari guanyen el superpoder d'invisibilitat d'una pregunta. Això vol dir que en el proper examen poden tatxar la pregunta que menys els agrada i és com si no estiguera en l'examen.
Per una altra banda, pel que al projecte al diari se li anomena entrades de reflexió i està inclòs dins del que s'anomena Reflexió sobre el projecte en la matriu d'avaluació d'aquest.
Per acabar dos reflexions:
Ara que treballe en els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) em pareix que un diari d'aprenentatge és molt adient perquè permet guanyar a l'alumnat autonomia i maduresa, a banda de ser crítics, cosa que em pareix fonamental. Per tant em pareix un instrument d'avaluació molt adient per treballar en els ODS.
Per una altra banda, una entrada en un bloc d'un professor que van a llegir altres professors no deixa de ser un exemple de diari d'avaluació. I compartir sempre és bo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada