dijous, 6 d’octubre de 2011

El diari de moodle

Aquest és el quart curs que utilitze la plataforma moodle amb els alumnes. Hi ha molta gent favorable a moodle i dins de la comunitat educativa també he llegit alguna que altra crítica a l’ús de moodle, en el sentit de que si tots utilitzem aules tancades se perdria el sentit de lliure informació a través de la xarxa. Estic d’acord amb l’última apreciació, però pense que també és important tindre una certa intimitat entre professors i alumnes i moodle ens la dóna. No vaig a fer-li una crítica a moodle ací, sinó a parlar d’una ferramenta molt simple i interessant que tenim dins de moodle: el diari.

El diari s’activa en 3 minuts (o menys) i simplement es tracta d’un espai on l’alumne va escrivint en un processador de textos, grava el que ha escrit i això només el pot llegir el professor i el mateix alumne. Cada vegada que l’alumne entra pot escriure a continuació del que havia escrit i el professor li pot escriure sobre el que l’alumne ha comentat.

La principal característica d’aquesta ferramenta és que a mi me dóna una important font de comunicació amb l’alumnat. Partint de la base de cada persona ha de gestionar el seu aprenentatge i la resta de la comunitat que hi ha al seu voltant l’ha d’ajudar me pareix que el diari juga un paper molt important dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. Així, per exemple, en 3r de l’ESO tinc a cada alumne dos hores a la setmana i dins d’eixes hores me resulta molt difícil parlar amb ells. El diari me permet tindre un contacte permanent amb cadascú d’ells.

A través del diari l’alumne reflexiona sobre el que ha entés, sobre que pot fer per a resoldre els seus dubtes i sobre la dinàmica del grup. Al mateix temps el professor rep informació sobre que saben els alumnes, que és allò que més els costa i té una informació contínua sobre el funcionament de les classes. Això ens permet crear mecanismes per a que els alumnes puguen superar les seues dificultats i també per a canviar la forma d’interactuar amb ells. Me pareix que és una eina fonamental per a posar en funcionament l’avaluació formativa i crear un procés de retroalimentació molt positiu amb l’alumnat.

O siga, que a banda de les percepcions que tenim amb les classes amb el diari aconseguirem molta més informació sobre el procés d’aprenentatge.

Però, com utilitzar el diari? Poden escriure el que vulguen? Hi ha que posar-los un guió? Aquestes preguntes tenen respostes molt obertes i ací vos deixe el que jo estic fent ara en dos cursos diferents: en 3r d’ESO i en 1r de batxillerat.

Als de 3r d’ESO pense que al principi és molt important donar-los una estructura i que la seguisquen, perquè si no repeteixen el que tenen en la llibreta o escriuen molt poc. Aquest curs els faig que elaboren una entrada setmanal estructurada en tres parts: el seu procés d’aprenentatge, funcionament amb els diferents grups en que participen i el funcionament de les classes. Ací vos deixe un enllaç amb les instruccions que el done per a l’elaboració del diari i la manera de puntuar el diari, cosa per a la qual utilitze una matriu d’avaluació.

Evidentment, els alumnes, a banda de seguir aquest guió tenen llibertat per escriure tots els comentaris que creguen convenients sobre el procés d’aprenentatge.

En els de 1r de batxillerat utilitze el diari per a que indiquen el que han aprés, que expressen els dubtes que tenen i analitzen el que vulguen sobre el funcionament de les classes. A banda d’açò també utilitze el diari per a fer l’anàlisi setmanal d’un exercici. Cada setmana els propose un exercici que després corregim entre tots en classe. Mentre fan l’exercici i després d’aquest han d’omplir la següent fitxa que després posaran en el diari:

Exercici proposat.
Què me pregunta l'exercici?
Què he de saber per resoldre aquest exercici?
Sé fer un esquema de l'exercici?
Quins passos he de seguir per resoldre l'exercici?
Quin resultat espere d'aquest exercici? (Fes una estimació dels possibles resultats que esperes de l'exercici abans de fer cap càlcul)
Una vegada he intentat fer l'exercici, què és el que més m'ha costat?
El resultat de l'exercici està d'acord amb l'esperat? Quines conclusions obtinc d'això?
Què propose per a evitar les dificultats que he tingut en situacions paregudes a aquesta?

Cada setmana llegisc tots els seus anàlisis, aleshores, amb les dificultats que tenen i les seues propostes elabore una fitxa que situe en el fòrum de l’aula virtual on ells poden seguir analitzant i discutint l’exercici. Aquest tipus d’anàlisi el vaig posar en funcionament el curs passat i la valoració per part dels alumnes va ser molt positiva, ja que alguns me van comentar que els havia ajudat a entendre millor algun tipus d’exercici. Veig convenient fer l’anàlisi d’alguns tipus d’exercicis en el batxillerat, ja que després tenim la selectivitats i tots sabem el que els demanaran.

Per últim, ja que parle de diaris, indicar que amb els de 2n d’ESO també els faig fer un diari d’aprenentatge, però en aquest cas en la llibreta. Me pareix fonamental que l’alumne tinga clar que és el responsable del seu procés d’aprenentatge i aquest tipus de mecanisme li fa reflexionar sobre el que va aprenent i sobre els dubtes que té. En aquest curs utilitzem els últims 5 minuts de cada classe per elaborar aquest diari.

M’agradaria que els lectors del bloc me comentaren en l’apartat dels comentaris les seues experiències amb el diari.

Postdata: per activar el diari en moodle heu d’activar l’edició, anar on diu afegeix en activitats i clicar on diu diari. Si no teniu activada aquesta opció parleu amb el vostre administrador de l’aula moodle i l’habilitarà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada